Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte

OK Kroppefjälls alla medlemmar kallas till

ÅRSMÖTE 

Söndagen 20.November klockan 17.00 i Ok Stugan.

Vi kommer servera smörgåstårta vid förtäringen och vill därför gärna att ni som är i behov av specialkost skickar besked om detta till okstugan@gmail.com senast 11.November.

VÄLKOMNA önskar OK Kroppefjäll.

Dagordning.

Årsmöte OK Kroppefjäll 2022-11-20

 1. Mötets öppnande
 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 1. Fastställande av dagordning
 1. (Prisutdelning)
 1. Val av årsmötets funktionärer
  1. Ordförande för mötet
  2. Sekreterare
  3. Två Protokolljusterare/Rösträknare
 1. Verksamhetsberättelse
 1. Ekonomisk redogörelse
 1. Revisionsberättelse
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna perioden
 1. Val av ordförande
 1. Val av styrelse och kommittéer
 1. Fastställande av årsavgift
 1. Rapport om pågående projekt
 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande

 Alla medlemmar har fått  inbjudan via e-post.
Om du mot förmodan inte har mottagit denna, kontakta kansliet okstugan@gmail.com så uppdaterar vi din e-post adress.

Posted by OK Kroppefjäll