Medlemsansökan

Man kan vara medlem även om man inte ägnar sig åt någon sport.
Genom att bli medlem stödjer du klubben och dess aktiviteter.

Medlemsavgifter: 
Upp till 20 år: 60 SEK

20 år fyllda: 200 SEK

Familj (2 vuxna och barn på samma folkbokföringsadress): 400 SEK

Betala in medlemsavgiften, fyll i formuläret nedan med personnummer, telefonnummer samt folkbokföringsadress för att bli medlem.

Info familjmedlemskap:

Alla familjemedlemmar måste registreras som medlemmar i idrottonline för att bli medlemmar i klubben, så vi behöver personuppgifter även på familjens barn.

Swish:         1232252294
Bankgiro: 561-9440

Du kan betala via Internetbank eller med bankgiroblankett på banken.
Ange i meddelandefältet vem/vilka avgiften avser.
Ange namn och fullständiga födelsedata. 
Om du inte får plats med alla uppgifter så skicka ett kompletterande mail till oss. 

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Posted by OK Kroppefjäll