Spårkartor

Välkommen till vår spårbank!

Här hittar ni  kartor över de mest använda spår och leder i området.
Några spår är tillgänglighetsanpassade,  men vid snö/regn kan det vara svårt.
Inte alla spår är markerade, all användning sker på egen risk.
Ha  alltid med telefon ifall olyckan skulle vara framme.

Gröna och orange milspåren
Posted by OK Kroppefjäll