Nyheter

OK stugan hålls öppen för alla med enklare servering, kaffe, fika söndagen den 14 januari kl. 11-14. Möjlighet till skidåkning på vårt skidspår samt bastu.

Uppdateringar kring klubbens gemensamma träningspass hittas i Facebook grupperna Dalslands löpare samt  OKK Barnträning Cykel

Kallelse till årsmöte

OK Kroppefjälls alla medlemmar kallas till

Söndagen 26.November klockan 15.00 i Ok Stugan.
Vi kommer att servera korv med bröd i pausen.
För att minska matsvinnet ber vi er att anmäla er i förväg om ni önskar äta. Meddela även om ni har några särskilda kostbehov.
Anmälan sker via mejl till okstugan@gmail.com senast den 20. november
Tack på förhand!

VÄLKOMNA önskar OK Kroppefjäll.

Dagordning.


1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av årsmötets funktionärer
I. Ordförande för mötet
II. Sekreterare
III. Två Protokolljusterare/Rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redogörelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna perioden
9. Val av ordförande
10. Val av styrelse och kommittéer
11. Fastställande av årsavgift
12. Rapport om pågående projekt
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
15. Prisutdelning
16. Servering

 Alla medlemmar har fått  inbjudan via e-post.
Om du mot förmodan inte har mottagit denna, kontakta kansliet okstugan@gmail.com så uppdaterar vi din e-post adress.

Kallelse till årsmöte

OK Kroppefjälls alla medlemmar kallas till

ÅRSMÖTE 

Söndagen 20.November klockan 17.00 i Ok Stugan.

Vi kommer servera smörgåstårta vid förtäringen och vill därför gärna att ni som är i behov av specialkost skickar besked om detta till okstugan@gmail.com senast 11.November.

VÄLKOMNA önskar OK Kroppefjäll.

Dagordning.

Årsmöte OK Kroppefjäll 2022-11-20

 1. Mötets öppnande
 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 1. Fastställande av dagordning
 1. (Prisutdelning)
 1. Val av årsmötets funktionärer
  1. Ordförande för mötet
  2. Sekreterare
  3. Två Protokolljusterare/Rösträknare
 1. Verksamhetsberättelse
 1. Ekonomisk redogörelse
 1. Revisionsberättelse
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna perioden
 1. Val av ordförande
 1. Val av styrelse och kommittéer
 1. Fastställande av årsavgift
 1. Rapport om pågående projekt
 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande

 Alla medlemmar har fått  inbjudan via e-post.
Om du mot förmodan inte har mottagit denna, kontakta kansliet okstugan@gmail.com så uppdaterar vi din e-post adress.

Posted by OK Kroppefjäll