Utveckling av Kroppefjälls friluftsområde

Vårt uppskattade utegym är nu klart och färdigt att användas. Det är delvis anpassat till rörelsehindrade och vid varje station finns en instruktionsskylt. Utegymmet är förlagt i anslutning till den lilla grusslingan så att man kan varva löpning med stationsträning för mångsidig träning. Lilla grusslingan är möjlig att köra med rullstol.

Vill du ta en löptur på någon av våra fina och väl markerade motionsspår? Vandra eller springa längs Karl XIIs väg till Karolinerstugan eller längre? Det finns nu tydliga informationstavlor dels vid vår parkeringsplats, dels längs med Karl XIIs väg. Vill du ha en tryckt folder med karta över Karl XIIs väg att ha med i handen finns det att tillgå genom https://kroppefjallsvandrare.se/

Är du intresserad av en torpvandring?  I häftet ”Torp utmed Kappestigen, Gråpälsa och Karl XIIs väg” med tillhörande separat karta finns torplämningar utmärkta så att man kan finna dem vid en vandring längs stigar i området. Häftet är ett resultat av gedigen efterforskning i gamla kyrkböcker och sammanställning av tidigare publicerat material. I häftet kan man läsa om de människor som har bott där och det man känner till om deras livsöden. Häftet är gratis och finns att få genom oss eller https://www.hembygd.se/kroppefjall.

Utegymmet, bättre skyltning och kartor samt torphäftet är ett resultat av projekt ”Utveckling av Kroppefjälls friluftsområde” som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt lokalt ledd utveckling Leader framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.

 

(text: S. Geerts)

 

Projektet ”Utveckling av Kroppefjälls friluftsområde

EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Leader Framtidsbygder finansierar vårt projekt att utveckla Kroppefjälls fritidsområde.

Projektet beviljades i november 2018 och skall vara färdigt sommaren 2021.

Det består av att anlägga ett utegym, sätta upp nya Informationstavlor med kartor, trycka upp kartor, producera ett häfte med information om gamla torp i området samt bättre skyltning längs Karl XIIs väg.  

Målet med projektet är att göra området mer attraktivt och att det skall locka fler besökare till vårt vackra Kroppefjäll.

Vi är måna om att det skall vara tillgängligt för alla, även funktionshindrade.

Utegymmet är delvis handikappanpassat.

Med i projektet är även föreningarna Kroppefjälls vandrare och Hembygdsföreningen.

 

Text: Simone Geerts

Posted by OK Kroppefjäll